MENI

Dinamička anatomija za masere


ANATOMIJA ZA MASERE
Anatomiju, Fiziologiju i Patologiju maseri uče sukcesivno u nekoliko nivoa, i sa različitih aspekata (Opšta anatomija i Opšta fiziologija, Patološka fiziologija, Sportska fiziologija, Osnovi sportske medicine i Sportske traumatologije, Kineziterapija za masere, itd 

3. Dinamička anatomija lokomotornog sistema za Sportske Masere


Na 3. STEPENU ili Kursu Sportske masaže kreće se od Dinamičke ili Funkcionalne Anatomije čoveka gde je naglasak na anatomiji sledećih sistema:

DINAMIČKA ANATOMIJA ČOVEKA

I LOKOMOTORNI SISTEM
- (pribor za kretanje) ima pasivni i aktivni deo
PASIVNI DEO - SKELETNI SISTEM - (pasivni deo lokomotornog sistema)
      1) KOŠTANI SISTEM - Osteologia - (nauka o kostima)
      2) ZGLOBNI SISTEM - Syndesmologia - (nauka o zglobovima)
AKTIVNI DEO - MIŠIĆNI SISTEM (aktivni deo lokomotornog sistema)
      3) MIŠIĆNI SISTEM
-
Myologia (nauka o mišićima) sa inervacijom mišića - Neurologijom.

II CIRKULATORNI SISTEMI
- Angiologija ili krvno-limfni sudovni sistem

    4) KARDIOVASKULARNI SISTEM (srce i krvni sudovi, krvni elementi, itd.)   
     5) LIMFNI SISTEM
(Systema lymphaticum)  

III KONTROLNO-SENZORNI SISTEM

      6) NERVNI SISTEM tj. Neuroanatomija (ili Neurologia)
                 Centralni nervni sistem (Systema nervosum centrale)
                 Periferni nervni sistem (Systema nervosum periphericum)
                 Autonomni nervni sistem (Systema nervosum autonomicum)
      7) SENZORNI SISTEM tj. čulni organi i koža (Systema sensorum)
                 Koža i njene tvorevine
                 Čulni organi


IV ORGANI UTROBE
- Splanchnologia
SISTEM ZA VARENJE
     8) DIGESTIVNI SISTEM
tj. Pribor za varenje (Apparatus digestorius)
SISTEM ZA DISANJE
     9) RESPIRATORNI SISTEM tj. Pribor za disanje
(Apparatus respiratorius)
ENDOKRINI SISTEM
     10) ENDOKRINE ŽLEZDE
(Glandulae sine ductibus)

UROGENITALNI SISTEM tj. Mokraćno-spolni sistem (Aparatus urogenitalis)
     11) MOKRAĆNI SISTEM
(Organa uropoetica)
     12)
REPRODUKTIVNI SISTEM (tj. Spolni sistem)
(Organa genitalia)
OSTALI ORGANI
     13) JETRA, SLEZINA, ITD.

    
Reference:
1. Kineziološka Anatomija Čoveka, 1. izdanje, Datastatus, Beograd
2. Funkcionalna Anatomija

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija