MENI

Dopisni kurs Anatomije


Dopisni kurs Anatomije

           za Masere 


- Dopisni kurs za Relaksacione Masere:
     - Opšte Sistemske Anatomije za masere
     - Opšte Fiziologije za masere sa uvodom u
     - Palpatornu Anatomiju za masere

- Dopisni kurs za Terapeutske Masere:
     - Patološke Anatomije za masere
     - Osnove Reumatologije za masere (samo uvod)
     - Osnove Patološke Fiziologije za masere 


- Dopisni kurs za Sportske Masere:
     - Dinamička Anatomija
     - Osnove Funkcionalne Anatomije 
     - Sportska i Klinička Biomehanika (samo uvod)

- Dopisni kurs za Sportsko-masažne Terapeute:
     - Osnove Sportske Traumatologije za masere
     - Osnove Sportske Medicine za masere
     - Osnove Sportske Fiziologije za masere         Dopisni Kursevi Anatomije 


 Sve više zemalja uvode kao neophodan uslov za dobijanje zvanja profesionalog masera uspešno položen kurs anatomije ili čak i funkcionalne anatomije, kineziologije i biomehanike (za personalne trenere, itd.), tako da polaganjem ovog kursa anatomije: maser, yoga instruktori, ili personalni treneri mogu steći potpunu teorijsku osnovu za svoje zanimanje. Posle završetka Dopisnog Kursa Opšte i Dinamičke Anatomije za Relaksacione i Sportske masere, maseri mogu nastaviti sa Patološkom Anatomijom i Patološkom Fiziologijom iz Programa za Terapeutske masere i Sportskom Traumatologijom za Sportske Terapeute.  Svoje dalje obrazovanje obrazovanje i doobrazovanje mogu nastaviti na stručnim i naučnim seminarima koji se redovno ogržavaju u okvira ULTRA NOVA WELNESS centra za obrazovanje odraslih i redovno primati mesečni stručni bilten.


Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija