MENI

DOPISNI KURS ASTROLOGIJE


DOPISNA ŠKOLA ASTROLOGIJE


UPIS u NOVU GRUPU traje do 01.-05. FEBRUARA 2022. (TEL: 060/76-71-174 & viber)

                                 UPIS U TOKU!

DOPISNI KURS
KREĆE:
 01.-05. FEBRUARA 2022.

Prijava na Dopisni Kurs na telefon: 060/76-711-74

 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje.
 • Po završetku kursa može  se organizuje polaganje ispita (provera savladanog gradiva).
 • Prijavljivanje na kurs na telefone:  +381 60/767-11-74   ili   +381 69/767-114 (ili SMS-om)
 • Prijavljivanje na e-mail:  :astroanaliza@yahoo.com
 • Cena kursa:  (po nivou): 5.000 din
Cena kursa (Inostranstvo 5.000 din po nivou)

NATALNA ASTROLOGIJA - dopisne lekcije
UVOD:
Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.


1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Cilj ovog kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost.

Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

2. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA I

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca, tj. tri konstante horoskopa), i Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima).

Detaljno se analiziraju oba Svetla, Ascedent i 3 lične planete: Merkur, Venera i Mars, te razne vrste signifikatora, vladar horoskopa, hajleg, afeta i anareta. Signifikatori Sunca, Meseca i Ascedenta, se takođe detaljno obrađuju, kao i njihov međuodnos u harmonizaciji i integraciji natalalnih sila.

Od praktične Astrologije, uči se analiza Planeta u jednostavnim aspektima i tumačenje planeta u znacima, u odnosu na svog vladara znaka (rulera).

3. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA II

Ovaj nivo daje uvod u Astrologiju Društvenih (Jupiter i Saturn) i Transpersonalnih planeta(Uran, Neptun, Pluton, Hiron i Plutonidi), tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

Od praktične Astrologije, uči se analiza Planeta u kućama, u odnosu na svog dispozitora (vladara kuće) i eventualno rulera planete (vladara znaka u kome je planeta, ako je dispozitor zahvatio prethodni znak). Takođe, radi se detaljna analiza uticaja dispozitora svih 12. kuća, i u odnosu na to u kojoj je kući, i u odnosu na to koje aspekte prima. Takođe se detaljno rade obrasci horoskopa i najvažnije konfiguracije.

4. NIVO – SINTEZA I FINALIZIRANJE NATALNOG HOROSKOPA

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku.

Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i sopstevenog stila tumačenja natala, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

5. i 6. NIVO – PRAKTIČNA NATALNA ASTROLOGIJA

Razrada u praksi svih pređenih lekcija, sa bezbroj primera. Kroz praksu se teorijski stečeno znanje stabilizuje i stiče dodatna sigurnost u tumačenju. Broj primera zavisi od nivoa prethodnog znanja iz astrologije.

Prijava na Dopisni Kurs na telefon: 060/76-711-74

 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje.
 • Po završetku kursa može  se organizuje polaganje ispita (provera savladanog gradiva).
 • Prijavljivanje na kurs na telefone:  +381 60/767-11-74   ili   +381 69/767-114 (ili SMS-om)
 • Prijavljivanje na e-mail:  :astroanaliza@yahoo.com
 • Cena kursa:  (po nivou):: 5.000 din

Cena kursa: (Inostranstvo 5.000 din po nivou)
Kurs ima 6 nivoa, 4 teorijska i 2 praktična.
Jedan nivo traje 2 meseca. Ceo kurs 12 meseci.

PROGRAM KURSA:
I NIVO - Februar-Mart 2022
II NIVO - April-Maj 2022
III NIVO - Juni-Juli 2022
IV NIVO - Avgust-Septembar 2022
V NIVO - Oktobar-Novembar 2022
VI NIVO - Decembar-Januar 2022/23

UPUTSTVO ZA UPLATU RATE ZA KURS ASTROLOGIJE

UPLATOM U POŠTI (banci ili aplikacijom na mob. telefonu), prve rate PRIZNANICOM (minimum 2.500) na žiro račun:

      ŽIRO RAČUN: 205-210985-58
, (preko pošte ili bilo koje banke-nema poziv na broj):
      SVRHA:
 Kurs natalne astrologije, 1.rata.
      PRIMA:
 Obr.Centar Ultra Nova Wellness Studio. Sedište:Save Kovačevića 3/5, NS.
      SUMA: 5000,oo za ceo nivo 
      UPLAĆUJE: Ime i prezime polaznika, i adresa polaznika.
      POZIV NA BROJ: ne upisuje se ništa ako ste fizičko lice.

 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija