MENI

...Mala škola Astrologije

    MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE

             NAUČITE OSNOVE ASTROLOGIJE

                                I

      MALA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

1. OSNOVNI PRINCIPI ANALIZE I SINTEZE
2. OSNOVNI POJMOVI ASTROLOGIJE

                ANALIZA NA PRVI POGLED

3. ORIJENTACIJA NA KARTI
       - ORIJENT (ISTOK)
           a. planete na Istoku (planete u usponu)
               - planeta ispod Ascedenta
               - planeta iznad Ascedenta
               - planeta egzaktno na Ascedentu ili ist. Horizontu
           b. gomilanje vs. odsustvo planeta na Istoku
           c. odsustvo planeta na Istoku
       - OKCIDENT (ZAPAD) i OKCIDETALNE planete
           a. planete na Zapadu (planete u silasku)
               - planeta ispod Descedenta
               - planeta iznad Descedenta
               - planeta egzaktno na Descedentu ili zap. Horizontu
           b. gomilanje planeta na Zapadu

           c. odsustvo planeta na Zapadu
       - JUG i planete u ZENIT-u
           a. planete na Jugu (kulminantne planete)
           b. gomilanje planeta na Jugu
           c. odsustvo planeta na Jugu
       - SEVER i planete u NADIR-u
           a. planete na Severu (korenske planete)
           b. gomilanje planeta na Severu
           c. odsustvo planeta na Severu
4. TONIRANJE ELEMENATA HOROSKOPA
       - naglašeni Element - SIGNATURA
       - naglašeni Kvalitet  - KO-SIGNATURA
       - sinteza signature: PEČAT I POD-PEČAT
       - odsustvo signature ili pečata
5. NIZOVI - PONAVLJAJUĆI KODOVI
         - POZITIVNI KODOVI (FORTUNA)
         - NEGATIVNI KODOVI (KARMA) 

                       ASPEKTOLOGIJA

6. ASPEKTI & RECEPCIJE (aspekti vs. recepcije)

    A. KONJUKCIJE - puni ASPEKT (100% SNAGE)
           - konjukcije u istom (ili različitom) znaku
           - konjukcije prijateljskih i neprijateljskih planeta
           - dominacija vs. submisivnost planeta u konjukc.
    B. ASPEKTI (izolovani aspekti 2 planete)  
    C. RECEPCIJE (skrivene veze planeta)
            - OJAČAVAJUĆE RECEPCIJE
            - OSLABLJUJUĆE RECEPCIJE
    D. PLANETA SA VIŠESTRUKIM ASPEKTIMA
    E. HIPERASPEKTOVANA vs. NEASPEKTOVANA PLANETA
7. ORBIS
    A. UTICAJ ORBISA (odstupanje od egz. aspekta)
    B. UTICAJ VELIČINE PLANETE NA ORBIS
    C. UTICAJ BRZINE PLANETE NA ORBIS
          - stacionarna planeta (zaokret planete)
          - usporavanje planeta (pre retrogradnosti)
          - ubrzavanje planete (posle retrogradnosti)
          - ubrzanje i usporenje planeta tokom retrogradnosti
   D. UTICAJ UDALJENOSTI PLANETE OD ZEMLJE
          - najudaljeniji položaj planete u odnosu na Zemlju
          - najbliži položaj planete u odnosu na Zemlju
   E. UTICAJ UDALJENOSTI PLANETE OD SUNCA 
   F. ORBIS NEKRETNICA, UGLOVA KUĆA I ČVOROVA
8. KONFIGURACIJE (složeni ili višestruki aspekti)
9. MODELI (OBRASCI) HOROSKOPA

                       PERSONOLOGIJA

10. ASCEDENT
11. SOLARNI ZNAK
12. LUNARNI ZNAK
13. STELIJUM (dominantni ZNAK) i vladar stelijuma

                MENTALITET I TEMPERAMENT

14. MENTALITET (INTELIGENCIJA) I DUŠA ROĐENOG.  Odnos između intelektualnih (razum, analiza) i viših mentalnih (duša, sinteza) planeta
 a. Intelektualne planete: Merkur, Uran i Saturn
 b. Više mentalne planete: Jupiter i Neptun
 c. Odnos razuma i duše
    - MERKUR I MESEC (TRADICIONALNO TUMAČENJE)
 d. Odnos nižih i viših planeta intelekta
    - MERKUR I SATURN - odnos razuma i iskustva*
    - MERKUR I JUPITER - razum i vera (analiza i sinteza)
    - MERKUR I URAN - konkretni (činjenični**) i
       apstraktni (naučni, koncentrisani) um (sveznanje)
    - MERKUR i NEPTUN - fizički i kosmički um, razum i 
                                        duša - MODERNO TUMAČENJE
15. EMOTIVNOST (DUŠEVNOST) ROĐENOG i odnos između emotivnih planeta kao i karmičkih (vod.) kuća
16. VOLUNTARIZAM (VOLJA) ROĐENOG i odnos između planeta Volje i životne snage (vatrene kuće...)
15. TEMPERAMENT I VITALNOST
16. MORALNI KVALITETI vs. ODSUSTVO MORALA

                     KARAKTEROLOGIJA 

14. PLANETE U ZNACIMA i njihovi vladari - tzv.
      Gospodari (Ruleri i Koruleri)
15. PLANETE U KUĆAMA (PROMISORI) i njihovi vladari -
      Dispozitori (i Kodispozitori)
16. SINTEZA: PLANETE U ZNAKU I KUĆI
17. ESENCA & SNAGA PLANETE (Digniteti i Debiliteti vs.
      Peregriniranost)

             SIGNIFIKATORI I DETERMINATORI
                     (DOMINANTNE PLANETE)

18. VLADAR HOROSKOPA (SIGNIFIKATOR)
19. DOMINANTNA PLANETA 
         - PLANETA NA ASCEDENTU 
         - KONAČNI DISPOZITOR
         - NAJJAČA PLANETA PO DOSTOJANSTVIMA
20. SUMIRANJE ASPEKATA JEDNE PLANETE 
     - ODREĐIVANJE UKUPNE SNAGE PLANETE (kvantitet)
          - gomilanje dobrih osobina planete
          - gomilanje loših osobina planete
     - PITANJE VRLINA PLANETE (kvalitet) - količina 
       prisustva esence ili viših vrlina tj. duše planete)
     - STEPEN OŠTEĆENOSTI PLANETE 
21. HIPER-ASPEKTOVANA PLANETA vs. JAKO
      ASPEKTOVANA PLANETA
22. NEASPEKTOVANA vs. SLABO ASPEKTOVANA
      PLANETA

                  ANALIZA NATALNIH KUĆA

23. PROMISORI I DISPOZITORI. (Jak Dispozitor vs. jak
      Promisor)
24. ASPEKTI PROMISORA NEKE KUĆE (sumiranje)
25. ASPEKTI DISPOZITORA NEKE KUĆE (sumiranje)
26. DISPOZITOR I KODISPOZITOR (slab Dispozitor vs.
      jak Kodispozitor & vice versa)
27. Analiza Lanca Dispozitora
        - TRADICIONALNO TUMAČENJE
        - MODERNO TUMAČENJE

                   SPEKULATIVNA ANALIZA 
               (SPEKULATIVNE PLANETE I TAČKE)

28. HARMONICI (Planete u harmonicima)
29. EKVIDISTANCI (Planete na Međurastojanjima)
30. KOMPOZITI
31. ČVOROVI
32. ARAPSKE TAČKE
33. PLANETOIDI I ASTEROIDI
           - Cerera i Vesta
           - Hiron i Kentauri  
           - Uranoidi
           - Neptunoidi
           - Plutonoidi
           - Sedna  i ostale planete iz Ortovog oblaka
           - Planeta-X 
34. FIKTIVNE PLANETE
           - Lilit
           - Vulkan
           - Nibiru, itd.

                          SINTEZA HOROSKOPA

35. Sinteza uticaja jedne planete
36. Sinteza uticaja jedne kuće
37. Sinteza uticaja dominantne planete ili signifikatora
38. Odnos Sunca i Meseca i Ascedenta u odnosu na
      mentalitet i karakter rođenog
39. Najznačajnije (dominantne) teme Natala
40. Sudbinski faktori u Natalu
        - dominantni nizovi
        - dominantni karmički faktori 
        - sudbinski faktori
        - saveti - kako ojačati najslabije faktore u karti
41. Sinteza Natalnog Horoskopa (ukupni zaključak ili 
      sumarni utisak)


___________
* Saturn predstavlja prerađeno i doživljeno iskustvo, (sudovi) baziran je na strogim činjenicama. Merkur su naše čisto mentalne predstave o stvarima, baziran je na logici. Oni su neodvojivi, jer naše iskustvo konstantno modifikuje naše mentalne predstave o stvarima, a posle prerade iskustava donosimo sebi nove mentalne predstave o stvarima, malo modifikovane. Evolucijski, čovek je naučio da brzo prerađuje čulna iskustva da bi mogao na kraju munjevito donositi sudove (šta se stvarno dešava oko mene) a time i odluke (šta učiniti konkretno u nekom trenutku). Kaže se da je čovek bez iskustva teoretičar ili neznalica: "gram iskustva vredi više od tone knjiga".
** novinarski um 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija