MENI

ŠKOLA ANATOMIJE ZA MASERE

                                  

                Kurs Anatomije za Masere 

________________________________________

-                KURS ANATOMIJE ZA MASERE obuhvata:

     - 1. 
Opšta Sistemska (Deskriptivna) i Palpatorna Anatomija za masere
     - 2. Patološka Anatomija za Terapeutske masere
     - 3. Dinamička ili Sportska Anatomija za Sportske masere
     - 3. Anatomija Limfnog sistema za masere
________________________________________


- 1. Kurs Opšte Anatomije za Relaksacione Masere:

     - Osnove Sistemske i Deskriptivne Anatomije za relaksacione masere
     - Osnove Palpatorne Anatomija za masere
     - Osnove Opšte Fiziologije za masere 
________________________________________

- 2. Kurs Patološke Anatomije za Terapeutske Masere:
     - Patološka Anatomija za Terapeutske masere
     - Osnove Reumatologije za masere (samo uvod)
     - Osnove Patološke Fiziologije za masere (samo uvod)
________________________________________

- 3. Kurs Dinamičke Anatomije za Sportske Masere:
     - Dinamička (Sportska ili Kineziološka) Anatomija
     - Osnove Funkcionalne Anatomije za masere
     - Osnove Kliničke Sportske Biomehanike (samo uvod)
     - Osnove Sportske Medicine (sportske povrede).

- 4. Kurs Anatomije Limfnog sistema za masere i limfoter.
     - Anatomija limfnog sistema
     - Udžbenik dr Vuddera                                   

                       Neophodnost znanja Anatomije 

Sve više zemalja uvode kao neophodan uslov za dobijanje zvanja profesionalog masera uspešno položen kurs anatomije ili čak i funkcionalne anatomije, kineziologije i biomehanike (za personalne trenere, itd.), tako da polaganjem ovog kursa anatomije: maser, yoga instruktori, ili personalni treneri mogu steći potpunu teorijsku osnovu za svoje zanimanje. Posle završetka Kursa Opšte i Dinamičke Anatomije za Relaksacione i Sportske masere, maseri mogu nastaviti sa Patološkom Anatomijom i Patološkom Fiziologijom iz Programa za Terapeutske masere i Sportskom Traumatologijom za Sportske Terapeute.  Svoje dalje obrazovanje obrazovanje i doobrazovanje mogu nastaviti na stručnim i naučnim seminarima koji se redovno ogržavaju u okvira ULTRA NOVA WELNESS centra za obrazovanje odraslih i redovno primati mesečni stručni bilten.

UPIS NA KURSEVE ANATOMIJE u OKVIRU KURSEVA MASAŽE: U TOKU.
TELEFON: 060/76-711-74

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija