MENI

FUNKCIONALNA ANATOMIJA ZA MASERE

FUNKCIONALNA ANATOMIJA ZA MASERE
Funkcionalnu Anatomiju, Sistemsku i Deskriptivnu Anatomiju, Opštu ili Patološku Fiziologiju maseri uče sukcesivno u nekoliko nivoa, i sa različitih aspekata (Opšta anatomija i fiziologija, Patološka fiziologija, Sportska fiziologija, Sportska traumatologija, Sportska medicina, Kineziterapija itd, itd.).

Fukcionalna Anatomija lokomotornog aparata

OSTEOLOGIJA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ručja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doručja (Ossa metacarpi)

 B. Kosti grudnog koša i kičmenog stuba:
       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ručja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doručja (Ossa metacarpi)

C. Kosti donjeg ekstremiteta:
       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
       
- Kosti šake
                 6. Kosti ručja
(Ossa manus) 
                
7. Kosti doručja (Ossa metacarpi)


ARTHROLOGIJA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
  

MYOLOGIA:
A. Kosti gornjeg uda:

       
- Kosti ramenog pojasa
                 1. Lopatica
(Scapula)
                 2. Ključna kost
(Clavicula)

       
- Kosti nadlakta
                 3. Ramenica
(Humerus)
        - Kosti podlakta
                 4. Žbica
(Radius)
                 5. Laktica
(Ulna)
           

OSTEOLOGIA - uvod:

Kosti gornjeg uda:

  Kosti ramenog pojasa ( Lopatica (Scapula) i Ključna kost (Clavicula) )

  Kost nadlakta (Ramenica (Humerus))

  Kosti podlakta (Žbica (Radius) i Laktica (Ulna))

  Kosti šake (Kosti ručja (Ossa manus) i Kosti doručja (Ossa metacarpi))

Kosti grudnog koša i kičmenog stuba

Kosti donjeg ekstremiteta (Os coxae, Karlica kao celina, Femur)

Patella, Tibia, Fibula, Ossa pedis

Arthrologia – uvod; Artt. membri superioris

Zglobovi glave i grudnog koša

Artt. membri inferioris

Myologia – uvod; Podela ruke na predele; Mišići ramena; Fossa axillaris; Brahium

Mišići podlakta i šake

Mišići grudnog koša

Mišići trbuha

Mišići glave i vrata

Mišići sedalne oblasti i buta

Mišići potkolenice i stopala


Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija