MENI

...Dopisni kurs Anatomije

DOPISNI KURSEVI

Nedostatak vremena i veliki putni troškovi i mnogi drugi problemi kao recimo nedostatak vremena i novca, uslovili su da je za neke polaznike kurseva najbolje rešenje dopisni tečaj. On zahvata sve što se podučava na redovnim ili vikend kursevima, a prednost je što dužinu kursa, i vreme za učenje možete samo da podešavate.                Dopisni Kurs Anatomije

 Sve više zemalja uvode kao neophodan uslov za dobijanje zvanja profesionalog masera ili instruktora yoge ili pilatesa uspešno položen kurs anatomije (za masere, yoga instruktore, itd.), ili čak i funkcionalne anatomije, kineziologije i biomehanike (za personalne trenere, itd.), tako da polaganjem ovog kursa anatomije: maser, joga ili pilates instruktor, i personalni treneri mogu steći potpunu teorijsku osnovu za svoje zanimanje. Posle završetka Dopisnog Kursa Anatomije za masere , ili Dopisnog kursa Anatomije za Joga Istruktore oni mogu nastaviti svoje obrazovanje i doobrazovanje na stručnim i naučnim seminarima koji se redovno ogržavaju u okvira ULTRA NOVA WELNESS centra za obrazovanje odraslih i redovno primati mesečni stručni bilten.

                        fun

               Dopisni Kurs Astrologije

Tradicionalna i Moderna Astrologija su nauke koje već hiljadama godina pružaju jedno alternativno tumačenje prirode i psihe. Iako odbačena od većine modernih naučnika, Astrologija istrajava i danas u najvažnijim ezoterijskim školama i većini modernih alternativnim učenjima i pokretima, kao dokaz da ona još može da popuni praznine u poimanju višedimenzione stvarnosti, tj. nevidljive dimenzije prirode i psihe, koje moderna nauka više ne može da vidi, ili ne želi. Mnogi ljudi danas nisu zadovoljni ograničenim i iscepkanim tumačenjima čoveka ili njegovog zdravlja, a ima sve više i više specijalista za sve i svašta, tako da moderan čovek više ne može da vidi celinu fenomena ljudskog bića ili celinu fenomena svemira koji nije samo fizički, tako astrologija je jedna od retkih nauka koja pruža holističku sliku o nama samima, i može da pokaže kosmičku ili vremensku stazu čoveka, tj. da vidi kuda idemo, i šta ćemo jednog dana postati.


 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija