MENI

FILOZOFIJA YOGE

                    FILOZOFIJA YOGE


Danas ne postoji jedna jedinstvena joga filozofija, ona se menjala i prilagođavala u zavisnosti od istorijskog perioda, vrste joge i pristupa neke joga škole, te se samo može govoriti o joga filozofijama.

Ipak, postoje neke zajedničke karakteristike svih joga filozofija:

1. Analiza čovekove životne situacije i njegovih uslovljenosti – najčešće izražene pojmom karmana, zakonom opšte uzročnosti, koji čini da je čovek deo kosmosa i primorava ga da, pod raznim uslovima, nastavlja svoju egzistenciju.

2. Postuliranje postojanja kosmičke iluzije (jedan od pojmova za nju je maya-po vedanti), podržavane od strane čovekove svesti, tako dugo dok je čovek zaslepljen neznanjem (avidya-metafizički pojam neznanja po Patanđaliju).

3. Postuliranje postojanja apsolutne stvarnosti „smeštene“ negde izvan kosmičke iluzije i izvan ljudskog iskustva odredjenog karmanom – označene terminima: purusa, čisto Biće, Apsolut, Sopstvo (atman), Brahman, nirvana, transcendentalno, neuslovljeno, neuništivo...

Gyana (Apsolutno Znanje) se dostiže metodama Gjana Yoge tj. kroz Veragju(odvezanost čula i uma od kosm iluzije-Maje), Viveku (sposobnost razlikovanja prave stvarnosti od iluzorne-čulno vidljive stvarnosti) i Vičaru (samoanalizu i samoistraživanje meditacijom), te metodama Rađa yoge Dharanom, Dyanom i Pratyaharom (koncentracijom i meditacijiom, i kontrolom čula, uma i prane).

4. I na kraju, sredstva da se dostigne to Biće, odgovarajuće tehnike kojima se postiže oslobođenje (moksa, mukti, nirvikalpa samadhi...) od uslovljenosti. U svim jogama ova tehnika ili stanje se zove Samadhi, trans u kome se poništava dualnost individualne svesti sa Univerzalnom, stanje iznad uma, koje transcendira um, područje čistog bića, ideal moderne zapadne filozofije.

Joga je istovremeno i cilj (samadhi- krajnja usresređenost, prosvetljenje) i put do tog cilja. No, Joga je danas i stil života, vrsta antistres terapije, a može se reći da je za jogije ceo život Yoga(praksa yoge).


ETIKA YOGE
Pitanje etike u jogi je prilično kompleksno, višeslojno i prvorazredno, uzevši u obzir da su čitava dva, i to prva dva stepena yoge: yama i niyama posvećeni etičkim pitanjima vezanim za vežbanje yoge.
GNOSEOLOGIJA YOGE (Spoznaja istine kroz Yogu)
Spoznaja istine kroz yogu, i uopšte mogućnosti i granice spoznaje krajnje istine, krajnje stvarnosti u Jogi su od prvorazrednog značaja, i detaljno su istražene mogućnosti uma i ljudskog bića u toj spoznaji. Svaka Yoga naravno vidi krajnju istinu na svoj način, (ljubav, znanje, nesebični rad, itd.) ipak Gyana Yoga ili Yoga Znanja je spoznaju krajnje istine dovela do vrhunca kombinujući Vedantu, i Samkju kao skolasticke filozofske discipline i Patanđalijevu yogu kao drevni misticizam.

                                  VELIKI INDIJSKI JOGA FILOZOFI

                                                                  PATANĐALI


Metod Joge (Sadhana Pada)
(srp)
Biografija Patanđalija - wiki (eng)
                                                         Aurobindo Ghose
(1872-1950)

O Aurobindu i Integralnoj Jogi (srp)

The Synthesis of Yoga - online book (eng)
Integralna yoga (eng) - wiki
Sri Aurobindo's Teaching and Method of Sadha (eng)
Kolekcija Aurobindovih dela i tekstova (eng)


                                       Venkataraman Iyer (Ramana Maharši
)
O Ramani i njegovom učenju
Biografija (eng) wiki

                                                   Narendra Dat (Vivekananda)

O Vivekanandi - (eng) wiki

Svami Vivekananda i njegova misija - Nadežda Racković Stefanović

                                                              Sri Šankaračarija
Život Sri Šankaračarije (Aleksandra Zaharijević)
Adi Shankara - wiki

                                                               Svami Muktananda                                                                        Vjasa

Evropski joga filozofi i mistici
Mouni Sadu
Swami Rama
Jogi Ramačaraka
Aleksandar Edvard Krouli


IZABRANI TEKSTOVI O FILOZOFIJI JOGE
Ti si gospodar svoje sudbine (filozofija i vedanta) - (Anica Stojanović)
Odabrane izreke velikih joga filozofa
Neuroplastičnost (fiziološke osnove mozga) - (Jelena Čavdarević)
Etički aspekti rada učitelja joge - (Zoran Zrnić)
Filozofija monističkog idealizma iz ugla kvantne fizike - (Aleksandra Obradović)
Sannjasa (monaštvo - put joga rišija) - Niranjanananda - (Milica Dobrić)
Redosled duhovne prakse u Jogi - (prakticna razmatranja puta ka istini) - Satyananda (Jelena Mitić)
Joga kao lični preobražaj - (put joge) - Džoel Kramer (Milena Ratković-Sjauš)
Vedanta - (praktični aspekti realizacije kroz Joga-vedantu) - Vivekananda (Gordana Marković)
Joga mislioci - (biografije, učenje i put joga mislilaca) - Jasna Gazivoda
Zakon karme - (praksa joge i uklanjanje karme) - Vesna Udženija-Landup

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija