MENI

YOGA FILOZOFIJA

                    FILOZOFIJA YOGE


Danas ne postoji jedna jedinstvena joga filozofija, ona se menjala i prilagođavala u zavisnosti od istorijskog perioda, vrste joge i pristupa neke joga škole ili yoga sistema (bilo hatha yoga, radža yoga, bhakti, kundalini ili gyana yoga sistema i njihovih sinteza) te se samo može govoriti o joga filozofijama.

Ipak, postoje neke zajedničke karakteristike svih joga filozofija:

1. Analiza čovekove životne situacije i njegovih uslovljenosti – najčešće izražene pojmom karmana, zakonom opšte uzročnosti, koji čini da je čovek deo kosmosa i primorava ga da, pod raznim uslovima, nastavlja svoju egzistenciju, krug rađanja i smrti iliti samsaru. NApredni yogiji svoju životnu situaciju i stanje svog uma analiziraju tehnikama samoposmatranja (pratjahare i svađaje) tehnikom viveke (razdvajanje bitnog od nebitnog, apsolutnog od prolaznog, atmana otj. puruše od prirode tj. prakrti ili maye-iluzije) u kombinacijom sa  tehnikom vičare (gyana yoga) ili atma gyane (radža yoga) samoanalize, koja može biti intelektualna (kontemplacija - od manane do gyanane - tj. kontemplacija o pravom ja od razmišljanja do znanja) ili meditativna (meditacija na pravo ja - atma dyana).

Kroz razumevanje činjenice da se svaka energija ili karma (ili samskara pa i želja) na kraju istroši, napredni yogi ne stvarajući novu karmu, jednostavno pusti da se stare karme istroše, i kada nema daljih samkara i karmi koje će uznemiravati ili uzbuđivati um, on se prirodno smiruje ili prelazi u stanje koje se zove nivritti (stanje uma bez vrittija - najviše stanje uma).

2. Postuliranje postojanja kosmičke iluzije (jedan od pojmova za nju je maya-po vedanti), podržavane od strane čovekove svesti, tako dugo dok je čovek zaslepljen neznanjem (avidya-metafizički pojam neznanja po Patanđaliju).

3. Postuliranje postojanja apsolutne stvarnosti „smeštene“ negde izvan kosmičke iluzije i izvan ljudskog iskustva odredjenog karmanom – označene terminima: brahman, puruša, čisto biće, apsolut, sopstvo (atman), nirvana, transcendentalno, neuslovljeno, neuništivo...

Gyana (Apsolutno Znanje) se dostiže metodama Gjana Yoge tj. kroz Veragju(odvezanost čula i uma od kosm iluzije-Maje), Viveku (sposobnost razlikovanja prave ili duhovne stvarnosti od iluzorne - čulno vidljive stvarnosti) i Vičaru (samoanalizu i samoistraživanje meditacijom), te metodama Rađa yoge Dharanom, Dyanom i Pratyaharom (koncentracijom i meditacijiom, i kontrolom čula/prane/uma).

4. I na kraju, sredstva da se dostigne to Biće, odgovarajuće tehnike kojima se postiže oslobođenje (mokša, mukti, nirvikalpa samadhi,...) od uslovljenosti. U svim jogama ova tehnika ili stanje se zove Samadhi, trans u kome se poništava dualnost individualne svesti sa Univerzalnom, stanje iznad uma, koje transcendira um, područje čistog bića, ideal moderne zapadne filozofije.

Joga je istovremeno i cilj (samadhi- krajnja usresređenost, prosvetljenje) i sredstvo (4 glavne vrste yoge i više pomoćnih yoga) i put (sadhana - individualne yoga vežbe prilagođene pojedincu) do tog cilja. No, Joga je danas i stil života, vrsta antistres terapije, a može se reći da je za jogije ceo život Yoga tj. kontinuirana praksa (vežbači joge - sadhake, čele - inicirani vežbači joge) ili podučavanje yoge (ačarje - joga učitelji, tj. inicirani gurui i svamiji, ili instruktori joge - sertifikovani ili diplomirani treneri joge).


ETIKA YOGE
Pitanje etike u jogi je prilično kompleksno, višeslojno i prvorazredno, uzevši u obzir da su čitava dva, i to prva dva stepena yoge: yama i niyama posvećeni etičkim pitanjima vezanim za preduslov vežbanje yoge, što se često zove trening ili izgradnja karaktera, tj. formiranje spiritualne ličnosti.

To su pre svega pitanja interakcije, (yame) sa drugim jogijima i okolinom (društvom i prirodom, tj. ostalim živim bićima na zemlji i suptilnim planovima), i pitanja odnosa prema sebi (nijame) u odnosu prema zahtevima tj. specifičnostima Radža Yoge ili meditacione yoge, tj. kako prilagoditi život kontinuiranom vežbanju yoga meditacije i koncentracije.

Pošto se Radža Yoga bavi pre svega kontrolom uma*, yame i nijame služe prvenstveno tome da se očuva mentalna energija ili ćitta (supstanca uma) i da se ova mentalna supstanca održava čistom (kontrolom toga šta ulazi u podsvesni um - manas, i našu svesnost - ćetanja) i snažnom (razne vrste uzdržavanja - stvaranje odžasa), tako su yame i niyame priprema za stvaranje fokusiranog uma (vežbanjem koncentracije i meditacije, viših udova yoge)

* i podsvesnog (manasa - prva 4 uda yoge služe za kontrolu manasa ili fizičkog i praničnog tela) i svesnog uma (buddhija - mentalnog i kauzalnog tela).

GNOSEOLOGIJA YOGE (Spoznaja istine kroz Yogu)

Spoznaja istine kroz yogu, i uopšte mogućnosti i granice spoznaje krajnje istine, krajnje stvarnosti u Jogi su od prvorazrednog značaja, i detaljno su istražene mogućnosti uma i ljudskog bića u toj spoznaji. Svaka Yoga naravno vidi krajnju istinu na svoj način, (ljubav, znanje, nesebični rad, itd.) ipak Gyana Yoga ili Yoga Znanja je spoznaju krajnje istine dovela do vrhunca kombinujući Vedantu, i Samkju kao skolasticke filozofske discipline i Patanđalijevu yogu kao drevni misticizam.

                                  VELIKI INDIJSKI JOGA FILOZOFI

                                                                  PATANĐALI


Metod Joge (Sadhana Pada)
(srp)
Biografija Patanđalija - wiki (eng)
                                                         Aurobindo Ghose
(1872-1950)

O Aurobindu i Integralnoj Jogi (srp)

The Synthesis of Yoga - online book (eng)
Integralna yoga (eng) - wiki
Sri Aurobindo's Teaching and Method of Sadha (eng)
Kolekcija Aurobindovih dela i tekstova (eng)


                                       Venkataraman Iyer (Ramana Maharši
)
O Ramani i njegovom učenju
Biografija (eng) wiki

                                                   Narendra Datta (Vivekananda)

O Vivekanandi - (eng) wiki

Svami Vivekananda i njegova misija - Nadežda Racković Stefanović

                                                           Sri Šhankaračarija
Život Sri Šankaračarije (Aleksandra Zaharijević)
Adi Shankara - wiki

                                                           Svami Muktananda                                                                        Vjasa

Evropski joga filozofi i mistici
Mouni Sadu
Swami Rama
Jogi Ramačaraka
Aleksandar Edvard Krouli


IZABRANI TEKSTOVI O FILOZOFIJI JOGE
Ti si gospodar svoje sudbine (filozofija i vedanta) - (Anica Stojanović)
Odabrane izreke velikih joga filozofa
Neuroplastičnost (fiziološke osnove mozga) - (Jelena Čavdarević)
Etički aspekti rada učitelja joge - (Zoran Zrnić)
Filozofija monističkog idealizma iz ugla kvantne fizike - (Aleksandra Obradović)
Sannjasa (monaštvo - put joga rišija) - Niranjanananda - (Milica Dobrić)
Redosled duhovne prakse u Jogi - (prakticna razmatranja puta ka istini) - Satyananda (Jelena Mitić)
Joga kao lični preobražaj - (put joge) - Džoel Kramer (Milena Ratković-Sjauš)
Vedanta - (praktični aspekti realizacije kroz Joga-vedantu) - Vivekananda (Gordana Marković)
Joga mislioci - (biografije, učenje i put joga mislilaca) - Jasna Gazivoda
Zakon karme - (praksa joge i uklanjanje karme) - Vesna Udženija-Landup

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija