MENI

KURS ASTROLOGIJE (ONLINE)

ONLINE ŠKOLA ASTROLOGIJE

    Prijava na kurs Natalne Astrologije na tel.: 060/76-711-74
    Prijava na kurs IZ INOSTRANSTVA  VIBER: +381 60/76-711-74

 • Nova grupa za Online Kurs (Natalne) Astrologije kreće od 05. maja 2023. (uto.- pet. 17:00-20:00) preko Skyp-a ili sl. aplikacije.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje
 • Po završetku svakog nivoa se polaže test provere pređenog gradiva
 • Lekcije za svako predavanje
 • Veliki izbor dostupne literature
 • Prijavljivanje na kurs na 060/767-11-74 ili na e-mail: astroanaliza@yahoo.com (ili jovanboj@yahoo.com - e-mail autora za informacije i pitanja)
 • Adresa škole Astrologije u Beogradu: Jurija Gagarina 33, Novi Beograd.
 • Adresa škole Astrologije u Novom Sadu: Vase Pelagića 1, centar, Novi Sad.
 • Cena kursa (po nivou): 5.000 din (Ukupno 4 TEORIJSKIH NIVOA)


                NATALNA ASTROLOGIJA


UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.

1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Cilj ovog kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost.

Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

2 i 3. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca, tj. tri konstante horoskopa), i Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima).

Takođe, daje uvod u Astrologiju Transpersonalnih planeta, tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

4. NIVO – SINTEZA I FINALIZIRANJE NATALNOG HOROSKOPA

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku.

Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i sopstevenog stila tumačenja natala, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

Prijava na kurs Natalne Astrologije na tel.: +381 60/76-711-74
Prijava na kurs IZ INOSTRANSTVA 
VIBER: +381 60/76-711-74

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija