MENI

ASTROLOGIJA

                                II

         KRATKA ISTORIJA ASTROLOGIJE

  UVOD: PRAISTORIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Poreklo Astrologije
        2. Astrologija Kamenog Doba
        3. Pred-istorijska Astrologija
  A. VAVILONSKA PROTO-ASTROLOGIJA
  B. ANTIČKA ASTROLOGIJA
        1. Kaldejska Astrologija
        2. Egipatska Astrologija
        3. Helenistička Naučna Astrologija
        4. Rimska Astrologija
        5. Vizantijska Astrologija
  C. SREDNJEVEKOVNA ASTROLOGIJA
        1 Arapska Astrologija
        2 Rana Indijska Astrologija
        3 Rana Evropska (Hermetička) Astrologija 
  D. RENESANSNA ASTROLOGIJA
        1. Francuska Tradicionalna Astrologija
        2. Engleska Tradicionalna Astrologija
        3. Nemačka tradicionalna Astrologija
  E. XIX
VEK (NOVI VEK)  - EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
        1. Alan Leova Teozofska Astrologija
        2. Max Hendlova Rozenkrojcerska Astrologija
        3. Astrologija 7 zraka
        4. Kabalistička Astrologija (Meters, Šimon Halevi)

  F. XX VEK - MODERNA ASTROLOGIJA
 
       MODERNA NAUČNA ASTROLOGIJA        
          1. Francuski statističari
          2. Jungova sinhrinicistička teorija (Švajcarska)
          3. Nemački Kosmobiolozi (astrobiologija)
          4. Džon Adijeva teorija harmonika
          5. Engleska akademska astrologija (Frojd - Jungovska psihoanalitička astrološka škola)
          6. Štajnerova (Antropozofska) Astropoljoprivreda
          7. Američka Astrometeorologija
          8. Naučna Medicinska Astrologija
        MODERNA HUMANISTIČKA ASTROLOGIJA
              Radhjarova (Ka čoveku orijentisana Astrologija)
        MODERNA EZOTERIJSKA ASTROLOGIJA
                  Bruno Huberova Astrologija
                  Telemitska Astrologija
                  Čarls Karterova post-ezoterijska astrologija
  G.  XX VEK - OSAVREMENJENA TRACIONALNA ASTROLOGIJA
          Tradicionalna Engleska Astrologija (Sinovi umetnosti)
          Tradicionalna Indijska Astrologija (Đotiš)
          Ezoterijska Indijska Astrologija (Juktešvar Giri)        
   H.  XXI VEK - PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA
              Moderna Akademska Astrologija
                    Engleska Akademska Škola - London
                    Velška škola - Kulturna istorija
                    Američka škola - Kepler Koledž (Astronomija & Astrologija)
              Ne-akademska Psihološka Astrologija
                    Britanska škola - Stiven Arojo, Liz Grin
                    Američka škola - Noel Til
              Evoluciona Astrologija
                    Džef Wolf-Grin                   
              Karmička Astrologija (klasična i moderna)
                    Nemačka škola - Ričard Šulman
              Kompjuterska astrologija

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija