MENI

YOGA SISTEMI

                         YOGA SISTEMI

                  Smatra se da je učenje Joge u Indiji prvi uveo Lord Krišna kroz
                  Bhagavat Gitu. Ideja Joge se dalje razvijala kroz prve upanišade,
                  da bi se konačno uobličila u Patanđelijevom Priručniku "Yogasutre".  


                                   HATHA YOGA SISTEMI


Ashtanga Vinyasa Yoga (1948.god.)
Conciousness in Motion - Shiva Rea

Kripalu Yoga (1965.god.)
Biography of Yogi Amrit Desai
Amrit Desai - wiki
Kripalu Center - wiki
Kripalu.org - zvanični sajt Kripalu Yoge

Yoga, Ego and Purification - interview with Yogi Amrit Desai by Andrew Cohen
What is Kripalu Yoga? - Deva Parnell
Kripalu Yoga: Theora & Practice -
Deva Parnell

Kundalini Yoga (1969. god.)
Yogi Bhayan (Luminaries)
About KY
Yogi Bajan - wiki

Bikram Yoga (1970.god.)
26 Bikram joga položaja
The Health Benefits of Bikram Yoga

Jivamukti yoga (1984.god)
David i Šaron, Joga žurnal
Yoga in Vogue - Linda Solomon

Shadow Yoga
Shandor Remete - Maverick on the Mat (profile)
Teacher Profile: Zhander Remete - La Yoga
Shandor Remete - video intervju
Asana Sthiti - Shandor Remete
Shadow Yoga
Shadow Yoga2
What is Shadow Yoga - Mark Horner
Mark Horner on Preparatory Practices
Nṛtta Sādhanā (Nata yoga)

Anusara yoga (1997.god.)
Teaching Tips & Tools
Anusara Yoga - The 'American Yoga'
Principles of Anusara Yoga Philosophy
Methodology (Anusara yoga method)
Become an Anusara Yoga Teacher

Anusara Yoga - Wiki

VELIKI YOGA SISTEMI

Satyananda Yoga
Satyananda Saraswati - wiki
Teaching - wiki
The Growth of Satyananda Yoga or Bihar Yoga - Niranjanananda

Integralna Yoga
(Purna Yoga ili Supramentalna Yoga) (1900.god.)
Integralna Yoga - wiki

Himalajska Yoga (Himalajska Yoga Tradicija)
Our Tradition - Swami Veda Bharati
Swami Rama - Wiki
Swami Rama Teachings

U izradi...

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija