MENI

KURS ANATOMIJE ZA MASEREKurs Anatomije za masere

Sve više zemalja uvode kao neophodan uslov za dobijanje zvanja profesionalog masera ili masera-terapeuta uspešno položen kurs opšte anatomije ili čak i funkcionalne anatomije, kineziologije i biomehanike (za sportske masere, personalne trenere, itd.), tako da polaganjem ovog kursa anatomije: maser, sportski ili terapeutski maser, pa čak i personalni treneri mogu steći potpunu teorijsku osnovu za svoje zanimanje. Posle kursa oni mogu nastaviti svoje obrazovanje i doobrazovanje na stručnim i naučnim seminarima koji se redovno održavaju u okvira ULTRA NOVA WELNESS STUDIJA - centra za obrazovanje odraslih, I redovno primati mesečni stručni bilten.

 

Anatomija i fiziologija
za relaks masere

OPŠTA SISTEMSKA I DESKRIPTIVNA ANATOMIJA ZA MASERE (10 LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe. Takodje se uče osnove energetske (orijentalne) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).

OSNOVI PATOFIZIOLOGIJA ZA MASERE (10 LEKCIJA) 
(10 PREDAVANJA) U okviru osnovnog kursa FIZIOLOGIJE ČOVEKA ZA MASERE, uči se fiziologija ćelije, tkiva, funkcionalnih sistema, itd. kao i momenti kada zdravi organi počnu da prelaze u patološka stanja, tj. kako se masažom (I DO KOJE MERE) mogu povratiti u normalno ili zdravo stanje. Ovaj kurs je samo dopuna osnovnom kursu opšte anatomije.

                 Anatomija i fiziologija
               za terapeutske masere

(30-60 časova)


OPŠTA KLINIČKA ANATOMIJA ZA MASERE (10 LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se klinička anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (tender i trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe.

Takodje se uče osnove energetske (meridijanske) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).

OPŠTA I SPECIJALNA PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA ZA MASERE (10 LEKCIJA OGRANIČENIH SAMO NA ONE PROBLEME KOJE SE MOGU REŠAVATI MASAŽOM): U okviru osnovnog kursa uči se opšta patološka fiziologija čoveka, a odmah zatim na terapeutkom nivou i patologija tj. klinička slika samo onih problema koji se masažom mogu rešavati (tj. ubrzati proces rehabilitacije).

OSNOVI REUMATOLOGIJE ZA MASERE (10 LEKCIJA): (samo osnove)

OSNOVI OPŠTE TRAUMATOLOGIJE ZA MASERE (10 LEKCIJA): (samo osnove)

       Anatomija za sportske masere

OPŠTA DINAMIČKA (SPORTSKA I FUNKCIONALNA) ANATOMIJA ZA MASERE (10 LEKCIJA): U okviru osnovnog kursa uči se anatomija čoveka, anatomija mišićnog i zglobnog sistema, anatomija kostiju (skeleta), lokomotornog aparata(aparata za kretanje), anatomija energetskog sistema (kardio-respiratornog sistema), anatomija kontrolnih sistema (nervno-endokrino-imuni sistem), koža i senzorni sistem (čula), te anatomija bolnih tačaka (tender i trigger point). Poseban naglasak se stavlja na razlici anatomije muškaraca i žena, deteta i odraslog čoveka, i razlika u anatomiji (i telesnom sastavu) zrelog čoveka/žene i  starije osobe. Takodje se uče osnove energetske (orijentalne) anatomije: Či energije ili Prane kroz meridijane/nadije, čakre i marma tačke(centri svesti i energetska čvorišta), i akupunkturne/akupresurne tačke i refleksne zone, te kako i kada dolazi do disbalansa u energetskom telu čoveka, i kako vratiti ravnotežu (orijentalni pogled na zdravlje).

OSNOVE FIZIOLOGIJE SPORTA ZA SPORTSKE MASERE  (10 lekcija) U okviru osnovnog kursa FIZIOLOGIJE SPORTA uči se fiziologija ćelije, tkiva, funkcionalnih sistema, itd. Ovaj kurs je dopuna osnovnom kursu opšte anatomije, i predviđen je za sportske masere, tj. maserima koji rade u sportskim i fitnes klubovima, sportskim klinikama i rehabilitacionim centrima za sportiste.

                Patofiziologija i
     osnovi sportske traumatologije
     za Sportsko-Masažne terapeute


PATOFIZIOLOGIJA ZA SPORTSKE MASERE (10 LEKCIJA): OSNOVI SPORTSKE MEDICINE. Ovde su obuhvaćene uglavnom lake sportske povrede i poremećaji izazvani pogrešnim treningom, pogrešnom tehnikom, lošom podlogom, lošom sportskom opremom ili nedovoljnim zagrevanjem i uopšte lošom sportskom pripremom. Dobar sportski maser mora dobro poznavati svoje sportiste, sve njihove povrede (aktualne, ranije i nezalečene) naročite te osetljive delove anatomije(koje su pretrpele neku vrstu povrede ili poremećaja). On mora dobro pripremiti (zagrejati) sportistu pre takmičenja (ili jačeg treninga), ili ga održavati u dobrom stanju (posle treninga) da se ne bi pogoršalo stanje trenutnih ili ranijih povreda.

OSNOVI TRAUMATOLOGIJE ZA SPORTSKE MASERE (10 LEKCIJA): SAMO OSNOVI TRAUMATOLOŠKE SPORTSKE MEDICINE. Ovde su obuhvaćene uglavnom teže sportske povrede, podeljene po anatomskim i funkcionalnim celinama. U zadnjim fazama rehabilitacije sportiste, maser mora pomoći sportisti da povrati funkcionalnost traumatizovanog organa, odredi granice treninga treninga posle rehabilitacije, i pomogne da sportista povrati samopouzdanje u svoje spoprtske sposobnosti i veštine, te mu pomogne da ponovo razvije vrhunske sposobnosti, ako je u pitanju vrhunski sportista.


Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija