MENI

02 OSNOVNI POJMOVI

MALA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE


2. OSNOVNI POJMOVI

1) Natalna karta ili RADIX


Natalna karta je mapa položaja planeta u preciznom trenutku rođenja (sat i minut), za određeno mesto na zemlji (geog. širina i dužina mesta rođenja ili eventualno porodilišta u mega gradovima).

Precizna definicija je malo nategnuta, jer se podrazumeva da je žena prirodno rodila, u suprotnom porođaj carskim rezom ili forsirani porođaj mogu poremetiti prirodni poredak stvari. U tom smislu i beba iz epruvete (veštačko začeće) ili zamenska nosilja mogu poremetiti suptilne kosmičke sile koje nas oblikuju tokom trudnoće, jer i oni nose svoje horoskope, koji nisu prirodni roditelji.

Ipak činjenica je da su se svi oni nekako rodili u određenom trenutku, i stoga svi imaju svoj horoskop, koji je pokrenut u trenutku rođenja. Od trenutka kada se točak života (natalna mandala) pokrene, on ima svoju inerciju, bilo da je čovek prirodno ili veštački rođen.

Za astrologe bitniji je trenutak prvog udaha, nego rođenja, jer se sile života upravo tada pokreću (delujući na aktiviranje svih fizičkih organa) i u nekoliko kratkih minuta formiraju natalni horoskop.

MOGUĆI PROBLEMI: Glavni problem je kada trenutak rođenja nije precizno zapisan. Profesionalni astrolozi znaju da ne mogu verovati babicama koje upisuju vreme rođenja, naročito ako je vreme rođenja zaokruženo na pola sata ili sat. Moje iskustvo je da 50% babica ne upisuje precizan trenutak rođenja, zato uvek konsultujem majku (ili rodbinu) za dvostruku proveru, koje se skoro uvek bolje sećaju, sem ako su bile u nesvesti, ili ako nisu gledale na sat. Jedno od rešenja je REKTIFIKACIJA, ali ni tu ne treba preterivati, već raditi samo sa proverenim podacima iz Matične knjige rođenih, bar tako rade profesionalci. Ostalo su spekulativni horoskopi, i svaki astrolog ima svoje metode rektifikacije, koje se mogu dosta razlikovati. U svojim člancima profesionalni astrolog, mora uvek naznačiti da analizu radi sa spekulativnim horoskopom.

2) Svetla ili LUMINARI

  Polaritet Sunca i Meseca
       Dnevno i noćno rođenje
       Arapske tačke Sunca i Meseca
       Svesno i nesvesno biće
       IV i X polje
       Rak i Lav
       Fizičko postojanje i Duša
       Vladar životne sile (Hajleg) i Vladar Duše
      
  Sunce (kao svetlo)
       Sunce kao Hajleg
       Sunce kao "lična planeta"
       Sunce kao vladar kuće
       Tranziti na Natalno Sunce
       Tranziti Sunca na Natalne Planete

  Mesec (kao svetlo)
       Mesec kao Hajleg
       Mesec kao "lična planeta"
       Mesec kao vladar kuće
       Tranziti na Natalni Mesec
       Tranziti Meseca na Natalne Planete
 
  Aspekti Sunca i Meseca
      Tipovi aspekata Sunca i Meseca
      Aspekti dispozitora ili ko-dispozitora svetala
      Odsustvo aspekta Luminara i njihovih signifikatora (i kodispozitora)
      Prenatalna eklipsa
      Sizigije (pomračenja Sunca i Meseca)

3) Natalne planete
  Domicil i Egzaltacija planeta
  Egzil i Kazus (pad)
  Dignitet i debilitet tj. Snaga i Oštećenost planeta
  Recepcije (pozitivne i negativne)
  Peregriniranost (neutralnost) planeta
  Ruleri i Dispozitori
  Konačni dispozitor
  Signifikatori
Aspekti i orbisi planeta (i uglova)
  Sinister i dekster
  Aplikacije i separacije
  Egzaktni ili partilni aspekti.
  Spaljenost planeta i Kazimi
  Orbis i poluorbis aspekata
  Međurastojanja (ekvidistanci) planeta
  Antiscija
  Aspekti natalnih planeta (i uglova) sa nekretnicama
Retrogradnost planeta
  Faze retrogradnosti
  Retrogradnost ličnih vs. generacijskih planeta
  Aspekti sa retrogradnim planetama
  Karmičke planete
Tipovi planeta
  Racionalne i iracionalne planete
  Planete fizičke i mentalne akcije
  Intelektualne, emotivne i planete volje
  Muške i ženske planete planete
  Planete okidači tranzita
 

4) Kuće i Vrhovi kuća
  Šta su kuće
  Sistemi kuča
  Vrhovi kuča

5) Zodijački znakovi i stepenovi
  Dekanati
  Dvanaestine
  Lica
  Stepenovi

6) Elementi

7) Kvaliteti

8) Fiksne zvezde (nekretnice)

9) Osetljive tačke

10) Arapske tačke i čvorovi

11) Tranziti

12) Progresije (direkcije)

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija