MENI

NATALNA ASTROLOGIJA - II NIVO

DOPISNA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

Lekcije se šalju 1 nedeljno. Treba ih detaljno proučiti, a posle toga pažljivo odgovoriti na (80%) test pitanja, koja su data na kraju svake lekcije. Za sve nejasnoće ili dodatnu literaturu, pisati na mejl autoru.

II NIVO
-
Astrološka analiza Natalne karte - naruči lekcije


I DEO - ANALIZA SUNCA, MESECA I ASCEDENTA (Astrološka personologija)

1. LEKCIJA:
VLADAR ASCEDENTA
2. LEKCIJA: HAJLEG
3. LEKCIJA: RAZLIKA SVETLA I PLANETA

4. LEKCIJA:
Analiza Sunca u znacima zodijaka. Dispozitor Solarnog znaka. Sunce kao dispozitor. Sunce kao konačni dispozitor. Sunce kao signifikator.
5. LEKCIJA: Analiza Sunca u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Sunca. Neaspektovanost Sunca. Sunce kao Singlton. Hiperaspektovanost Sunca. Sunce kao ekvidistanc.
6. LEKCIJA: Analiza Sunca u kućama. Dispozitor Sunčeve kuće.

7. LEKCIJA: Analiza Meseca u znac. zodijaka. Dispozitor Mesečevog znaka. Lu kao dispozitor.
8. LEKCIJA: Analiza Meseca u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Meseca.
9. LEKCIJA: Analiza Meseca u kućama. Dispozitor Mesečeve kuće


10. LEKCIJA: Analiza Ascedenta u znacima zodijaka. Signifikator Ascedenta.
11. LEKCIJA: Analiza Ascedenta i signifikatora u aspektima. Planete na ascedentu.
12. LEKCIJA: Analiza Signifikatora u kućama. Dispozitor Signifikatora i njegove kuće.

13. LEKCIJA:
PROSTE SINTEZE: 1. SINTEZA (SUNCE)-MESEC. 2. SiNTEZA: (SUNCE)-ASCEDENT. 3. SINTEZA (MESEC)-ASCEDENT.
14. LEKCIJA: SLOŽENE SINTEZE: 4. SINTEZA: (SUNCE/MESEC) i ASCEDENT. 5. SINTEZA: (SUNCE/MESEC/ASCEDENT) i SATURN.

II DEO - ANALIZA 3 OSNOVNE PLANETE - PROTOTIPOVA.

14. LEKCIJA: Analiza Merkura u znacima zodijaka. Dispozitor Merkura. Merkur kao dispozitor.
15. LEKCIJA: Analiza Merkura u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Merkura.
16. LEKCIJA: Analiza Signifikatora u kućama. Dispozitor Merkurove kuće.


17. LEKCIJA: Analiza Venere u znacima zodijaka. Dispozitor Venere. Venera kao dispozitor.
18. LEKCIJA: Analiza Venere u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Venere.
19. LEKCIJA: Analiza Venere u kućama. Dispozitor Venerine kuće.


20. LEKCIJA: Analiza Marsa u znacima zodijaka. Dispozitor Marsa.
21. LEKCIJA: Analiza Marsa u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Marsa.
22. LEKCIJA: Analiza Signifikatora u kućama. Dispozitor Signifikatora i njegove kuće.
23. LEKCIJA: Više oktave ove 3 bazične planete.

III DEO - ANALIZA HRONOKRATORA. PLANETE ETIKE I MORALA.

24. LEKCIJA:
Analiza Saturna u znacima zodijaka. Dispozitor Saturna. Saturn kao dispozitor.

25. LEKCIJA: Analiza Saturna u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Saturna.
26. LEKCIJA: Analiza Saturna u kućama. Dispozitor Saturna i njegove kuće.

27. LEKCIJA: Analiza Jupitera u znacima zodijakaDispozitor JupiteraJupiter kao dispozitor.
28. LEKCIJA: Analiza Jupitera u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Jupitera.
29. LEKCIJA: Analiza Jupitera u kućama. Dispozitor Jupitera i njegove kuće.


IV DEO - ANALIZA TRANS-SATURNOVSKIH PLANETA. TRANSPERSONALNE PLANETE.

30. LEKCIJA: Analiza Urana u znacima zodijakaDispozitor JupiteraJupiter kao dispozitor.
31. LEKCIJA: Analiza Jupitera u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Jupitera.
32. LEKCIJA: Analiza Jupitera u kućama. Dispozitor Jupitera i njegove kuće.


33. LEKCIJA: Analiza Neptuna u znacima zodijakaDispozitor JupiteraJupiter kao dispozitor.
34. LEKCIJA: Analiza Jupitera u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Jupitera.
35. LEKCIJA: Analiza Jupitera u kućama. Dispozitor Jupitera i njegove kuće.


36. LEKCIJA: Analiza Plutona u znacima zodijakaDispozitor JupiteraJupiter kao dispozitor.
37. LEKCIJA: Analiza Jupitera u aspektima pojedinačno. Složeni aspekti Jupitera.
38. LEKCIJA: Analiza Jupitera u kućama. Dispozitor Jupitera i njegove kuće.


36. LEKCIJA: Analiza Eride u znacima zodijaka.
37. LEKCIJA: Analiza Eride u aspektima.
38. LEKCIJA: Analiza Eride u kućama.


V DEO - Analiza Asteroida

39. LEKCIJA:
Analiza Planetoida u asteroidnom pojasu.

40. LEKCIJA: Analiza Cerere. Analiza ostalih transmarsovskih planetoida - asteroida.
41. LEKCIJA:
Analiza Hirona. Analiza ostalih transjupiterovih asteroida - kentaurusa (Heraklo itd.).


VI DEO - Analiza TRANS-URANSKIH patuljastih planeta


42. LEKCIJA:
Analiza Uranida (Uranijanska astrologija) i Neptunida. Analiza Plutonida.

43. LEKCIJA: Analiza planeta iz Kuiperovog pojasa. Analiza Eride. Analiza ostalih planeta.
44. LEKCIJA:
Analiza planetoida iz Ortovog oblaka. Analiza Sedne.
45. LEKCIJA: 
Analiza kometa. Analiza meteora. NEO objekti.

VII DEO - Analiza VAN-SOLARNIH OBJEKATA


46. LEKCIJA:
Analiza Fiksnih Zvezda - nekretnica

44. LEKCIJA: Analiza planetoida iz Ortovog oblaka. Analiza planetarnih maglina i zvezdanih jata.
45. LEKCIJA:
Analiza galaksija, centra galaksije, kvazara i supernova.

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija