MENI

LETNJA ŠKOLA ASTROLOGIJE

LETNJA DOPISNA ŠKOLA ASTROLOGIJE


METOD UČENJA: Lekcije se šalju dopisno jednom nedeljno na vaš e-mail, nakon uplate kursa za odredjeni nivo kursa (I, II ili III nivo).
Priznanice sa skenom plaćenog kursa ili nivoa kursa poslati na mejl autora jovanboj@yahoo.com ili na viber (slikati priznanicu i poslati na viber telefon: 060/7671174).

NAČIN PLAĆANJA LEKCIJA: nakon uplate kursa preko priznanice, na mejl autora jovanboj@yahoo.com ili na vajber (slikati priznanicu i poslati na telefon 060/7671174).

NAČIN UČENJA: Lekcije treba DETALJNO PROUČITI, a posle toga pažljivo ODGOVORITI NA TEST PITANJA, koja su data na kraju svake lekcije, i POSLATI POVRATNO NA MEJL AUTORA KURSA jovanboj@yahoo.com.

DUŽINA TRAJANJA DOPISNOG KURSA U 8 LEKCIJA: 24 nastavnih jedinica I nivoa se šalju u grupi po 8 lekcija odjednom (8 lekcija za 2 meseca, 3 nastavnih jedinica po lekciji) jer su jednostavne, dok se na drugom nivoi svaka lekcija šalje pojedinačno, da bi polaznik imao vremena da odgovori na test pitanja.

REDOVNOST: Polaznik bi trebao da se trudi da posalje odgovore na test pitanja iz svake poslate lekcije u toku iste ili sledeće nedelje, da ne bi gubio na intenzitetu online kursa, jer obicno dopisni kurs ide obično paralelno sa redovnim kursom, tj. istim intenzitetom.
(U suprotnom na vreme obavestiti autora kursa da uspori sa slanjem lekcija).

Za sve nejasnoće ili dodatnu literaturu, pisati na
mejl autoru
. ili poslati SMS na 060/76-711-74
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


   DOPISNA ŠKOLA NATALNE ASTROLOGIJE

UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.

Prolaskom kroz I STEPEN Analize Natalnog Horoskopa i detaljnim upoznavanjem sa astrološkim mišljenjem, jezikom, i simbolima, a naročito: analizom solarnog, lunarnog i ascedentnog znaka, pa i stelijuma, naglašenih ili odsustvujućih elemenata(tonova), pečata i podpečata, mundane orijentacije planeta, određivanje jačine, dostojanstava i vladarstava planeta, prepoznavanje ponavljajudih kodova, takođe analizi i sintezi položaja planeta u znacima, kućama i aspektima, student je spreman na sledeći nivo analize, a to su napredne tehnike Natalne Astrologije, kao što su Karmička, Medicinska i Stelarna analiza, odnosno Karmička, Medicinska i Stelarna Astrologija.

______________________________________________


                          I NIVO- Osnovi Natalne Astrologije
                                     
           - naruči lekcije -

Cilj 1. nivoa ovog kursa Natalne Astrologije je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost. Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

1. LEKCIJA: ŠTA JE ASTROLOGIJA

2. LEKCIJA: ŠTA JE PREDMET ASTROLOGIJE
3. LEKCIJA: OSNOVNI POJMOVI U ASTROLOGIJI

4. LEKCIJA: PODELE ASTROLOGIJA
5. LEKCIJA: PODELE UNUTAR NATALNE ASTROLOGIJE
6. LEKCIJA: PRENATALNA I NATALNA ASTROLOGIJA

7. LEKCIJA: ŠTA JE NATALNI HOROSKOP
8. LEKCIJA: STATIČKI I DINAMIČKI SLOJ HOROSKOPA
9. LEKCIJA: 4 SLOJA HOROSKOPA

10. LEKCIJA: O ZODIJAČKIM ZNACIMA GENERALNO
11. LEKCIJA: I SLOJ NATALNOG HOROSKOPA - ZODIJAČKI ZNACI
12. LEKCIJA: II SLOJ NATALNOG HOROSKOPA - MUNDANE KUĆE

13. LEKCIJA: ELEMENTI U NATALNOM HOROSKOPU
14. LEKCIJA: ANALIZA ELEMENATA U NATALNOM HOROSKOPU
15. LEKCIJA: KVALITETI U NATALNOM HOROSKOPU

16. LEKCIJA: POLARITETI
17. LEKCIJA: OSTALI PAROVI SUPROTNOSTI U ASTROLOGIJI
18. LEKCIJA: OSTALE PODELE

19. LEKCIJA: SNAGA PLANETA
20. LEKCIJA: FUNKCIJA PLANETA
21. LEKCIJA: III SLOJ NATALNOG HOROSKOPA - ASPEKTI PLANETA

22. LEKCIJA: KONCENTRISANI OBRASCI
23. LEKCIJA: OBRASCI SA SINGLTON PLANETOM
24. LEKCIJA: JEDNOSTAVNI OBRASCI
______________________________________________


             II NIVO
-
Astrološka analiza Natalne karte
                                       
  naruči lekcije

Cilj ovog 2. nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca), Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima), i daje uvod u Astrologiju Transpersonalnih planeta, tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

I DEO - ANALIZA SUNCA, MESECA I ASCEDENTA (Astrološka personologija)

1. LEKCIJA: Vladar Ascedenta

2. LEKCIJA: Hajleg
3. LEKCIJA: Razlika Svetla i Planeta

4. LEKCIJA:
Analiza Sunca u znacima zodijaka
5. LEKCIJA: Analiza Sunca u aspektima
6. LEKCIJA: Analiza Sunca u kućama. Sinteza uticaja Sunca.

7. LEKCIJA: Analiza Meseca u znac. zodijaka
8. LEKCIJA: Analiza Meseca u aspektima
9. LEKCIJA: Analiza Meseca u kućama. Sinteza Meseca.


10. LEKCIJA: Analiza Ascedenta u znacima zodijaka. Signifikator Ascedenta.
11. LEKCIJA: Analiza Ascedenta i signifikatora u aspektima
12-a. LEKCIJA: Analiza Signifikatora u kućama
12-b. LEKCIJA: PROSTE SINTEZE I:
         1. Sinteza: (SUNCE)-MESEC, 2. Sinteza: (SUNCE)-STELIJUM,
3. Sinteza: (SUNCE)-ASC.
12-c. LEKCIJA: SLOŽENE SINTEZE:
         4. Sinteza: (SUNCE/MESEC) i ASCEDENT. 5. Sinteza: (SUNCE/MESEC/ASCEDENT) i SAT.

13. LEKCIJA: Analiza Merkura u znacima zodijaka
14. LEKCIJA: Analiza Merkura u aspektima
15. LEKCIJA: Analiza Merkura u kućama. Sinteza Merkura.


16. LEKCIJA: Analiza Venere i Marsa u znacima zodijaka
17. LEKCIJA: Analiza Venere i Marsa u aspektima
18-a. LEKCIJA: Analiza Venere i Marsa u kućama. Sinteza Venere i Marsa.

18-b. LEKCIJA: Više oktave ove 3 bazične planete. 1) Uran kao viša oktava Merkura (po nekima Marsa). 2) Neptun kao viša oktava Venere (po nekima Jupitera). 3) Pluton kao viša oktava Marsa (po nekima Sunca).

19. LEKCIJA:
Analiza Jupitera i Saturna u znacima zodijaka

20. LEKCIJA: Analiza Jupitera i Saturna u aspektima
21-a. LEKCIJA: Analiza Jupitera i Saturna u kućama. 21-b. Tranziti Jupitera i Saturna (generalno)

22. LEKCIJA:
Analiza Urana

23. LEKCIJA: Analiza Neptuna i Plutona
24-a. LEKCIJA: Analiza asteroida, novootkrivenih patuljastih planeta, i kometa.
24-b. LEKCIJA: Analiza fiksnih zvezda, maglina, galaksija i kvazara.
24-c. Sinteza cele karte, izrada i tumačenje (pismeno) natalnog horoskopa.

Završni teorijski test (polaže se lično i pismeno).
______________________________________________
  


III NIVO - Sinteza natala i detaljno tumačenje po temama.

(Profesionalna praktična astrologija) Završni praktični test (tumačenje celog horoskopa nepoznate osobe). - naruči lekcije


... kurs u pripremi

Predmet ovog 3. nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku. Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i svog stila, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.
______________________________________________
______________________________________________


      II STEPEN - PREDIKTIVNA ASTROLOGIJA
                                                                        - naruči lekcije


KURS KREĆE  ...... od 2015. godine
 

______________________________________________
______________________________________________

     III STEPEN - SINASTRIČNA ASTROLOGIJA
                                                           - naruči lekcije
   ........ od 2015. godine


______________________________________________
______________________________________________

         IV STEPEN - KARMIČKO-MEDICINSKA         
         I ASTROLOGIJA FIKSNIH ZVEZDA
 (Ograničenja horoskopa)
-naruči lekcije
...... od 2016. godine

______________________________________________
______________________________________________


SVi zainteresovani za dopisne lekcije nazvati na 060/76-711-74  radi daljih uputstava, ili poslati SMS sa pitanjem.


Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija