MENI

... ŠKOLA ZAP. ASTROLOGIJE

   KURS NATALNE ASTROLOGIJE

              Prijava na grupni kurs Zapadne Natalne Astrologije
                               na tel: 060/76-711-74

 • Kurs Natalne Astrologije u Novom Sadu kreće 11. OKT. (pon.):
  • I GRUPA: SUBOTA18:30-21:00
  • II GRUPA: ... (u formiranju)
 • Kurs Natalne Astrologije u Beogradu, kreće 29. OKT (ned):
  • I GRUPA: NEDELJA: 16:00-19:00
  • II GRUPA: NEDELJA: .... (u formiranju)
          PRIJAVLJIVANJE NA TELEFON: 381 60/76-711-74
                                        (VIBER: 381 69/767-114)

   

ZAPADNA ŠKOLA ASTROLOGIJE


NATALNA ASTROLOGIJA


UVOD: Elementarni kurs je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, I ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o Istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.

1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Cilj ovog nivoa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost.

Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

2. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA I - lične planete

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog horoskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca, (i Stelijuma) tj. tri konstante horoskopa), i Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima).

3. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA II - nelične planete

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o aspektima i počožajima(u znaku, kući, kao dispozitor i ruler) transpersonalnih i društvenih planeta, a takođe, daje uvod u psihologiju i patologiju Transpersonalnih planeta, tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa, ali i velike opasnosti ako nisu pravilno integrisane ili kanalisane.

4. NIVO – SINTEZA NATALNOG HOROSKOPA

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete(planetarnih promisora i dispozitora kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku.

Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa, ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa, ali pre svega na osnovu svog razumevanja i sopstevenog stila tumačenja natala, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

5 i 6. NIVO – PRAKTIČNA ASTROLOGIJA

Cilj praktičnog dela kursa je potpuna obuka u pravljenju detaljnog natalnog izveštaja, i detaljne konsultacije (analiza) po bilo kom pojedinačnom pitanju.

5. NIVO: KONSULTACIJE PO BILO KOM POJEDINAČNOM PITANJU.(ANALIZA)
6. NIVO: IZRADA NATALNOG IZVEŠTAJA SA OSVRTOM NA MESEČNE TRANZITE.(SINTEZA)


UPIS NA KURS:

Prijava na kurs Natalne Astrologije na tel.: 060/76-711-74

 • Nova grupa za Kurs Natalne Astrologije u Novom Sadu kreće od 11. okt. 2023.:
  • I GRUPA: PONEDELJAK-ČETVRTAK: 18:30-21:00
  • II GRUPA: UTORAK-PETAK: ...(u formiranju)
 • Nova grupa za Kurs Natalne Astrologije na Novom Beogradu kreće od 29. oktobra:
  • I GRUPA: NEDELJA: 17:00-19:00
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje
 • Po završetku kursa se organizuje polaganje ispita
 • Lekcije u štampanoj formi za svako predavanje
 • Veliki izbor dostupne literature
 • Prijavljivanje na kurs na 060/767-11-74 ili 069/767-114 ili SMS-om, ili na e-mail: astroanaliza@yahoo.com (ili jovanboj@yahoo.com - e-mail autora)
 • Adresa škole Astrologije u Beogradu: Save Kovačevića 3/5, Novi Sad
 • Adresa škole Astrologije u Novom Sadu: Save Kovačevića 3/5, Novi Sad
 • Cena kursa: 6.000 din (po nivou)
 • Cena paketa od 4 kurseva: 20.000 din (skupno sva 4 teorijska nivoa, ušteda 6.000 din ili 16%)


 • CENA KURSA (1-4 nivo: Teorijska Astrologija): 20.000 din umesto 24.000 (16% popusta)


             PRIJAVLJIVANJE NA TELEFON: 381 60/76-711-74
                                        (VIBER: 381 69/767-114)

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 19; Novi Sad: Vase Pelagića 1, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija