MENI

KURS RELAKSACIONE MASAŽE

NOVI SAD: Kurs MADEROTERAPIJE (antic. masaža oklagijama) Novi Sad: Sub. 17. MAR. u 12-16h, Vase Pelagića 4
BEOGRAD: Kurs MADEROTERAPIJE (antic. masaža oklagijama) BEOGRAD: Ned. 18. MAR. od 16-20h, Dumitorska 19.

          KURS RELAKSACIONE MASAŽE


(40 časova / I-A1 STEPEN)

I-A1 KURS KLASIČNE RELAKSACIONE MASAŽE - detaljan opis

Intenzivni kurs ukupno: 40 časova (10 časova teorije, 30 časova prakse): 10.000 din
Redovni kurs ukupno: 60 časova (20 časova teorije, 40 časova prakse): 15.000 din

PRAKTIČNI DEO KURSA:

(30 ČASOVA) Uključujena je kompletna relaks masaža celog tela kao i parcijalne relaks masaže(svih pojedinih delova tela). Uče se osnovne tehnike švedske masaže i osnovi antistres tehnika. Na kursu se uče i osnove masažne terapije i osnove kompleksnih (antistres, terapeutska, sportska, MLD) masaža, kao i uvod u I-B i I-C nivo. Osim osnovne obuke uči se i opremanje salona za masažu, osnove korišćenja i odabira baznih i aromatičnih ulja i njihovo korišćenje u relaks masaži, priprema masera (fizička, mentalna i energetska), osnove body-mechanic tehnike (pravilnog držanja tela za vreme masaže), odabir kreveta za masažu i njihovo podešavanje, itd.

TEORIJSKI DEO KURSA:

(10-30 časova) Uči se detaljna funkcionalna i deskriptivna (klinička) anatomija sa osnovama opšte fiziologije i patofiziologije (uzroci nastanka bolesti lokomotornog sistema i patologija stresnog sindroma). Uče se i etika masažne prakse, izrada kartona klijenata, bazični zdravstveni testovi i pregled, osnove korišćenja ulja u masaži, te uvod u wellness menadžment i marketing.

U kurs je uključen:

     1) Udžbenik Relaksacione Masaže (Teorija masaže); u njega je uključen:
- Teorija relaks masaže (medicinske osnove masaže, fiziološki efekti hvatova, istorija masaže, uticaj masaže na zdravlje i wellnes status, terapeutski efekti masaže, razlike relaksacione od ostalih vrsta masaža, fiziološke osnove za nastanak stresa, znaci stresa, korišćenje masaže za oslobađanje tela od strasa i podizanje opšteg zdravstvanog stanja, razlika medicinske i profesionalne (salonske) masaže.
- Praktikum relaks masaže (detaljni redosled pokreta za svaki deo tela posebno, i telo u celini);

2) Udžbenik Kliničke Anatomije lokomotornog aparata za Masere (Anatomija)
. Kompletna Sistemska i Funkcionalna Anatomija čoveka, sa osnovama Opšte i Patološke Fiziologije čoveka.

3) Priručnik za Relaksacionu Masaže (Praksa masaže): u njega je uključena:
- Metodika i obuka primenjenih masažnih hvatova na određenim regijama tela, praktični zadaci (priprema masera, priprema ulja i preparata za masažu), osnovni higijenski postupci i nega kože, održavanje prostorije za masažu, odabir i održavanje kreveta za masažu, bazična dijagnostika i vođenje kartona klijenata, finansijsko poslovanje i osnove Wellnes menadžmenta, itd.).   

CENA:

Intenzivni kurs: 10.000 DIN - 40 časova. Mesec dana intenzivnog kursa: 30 časova, 10 časova teorije). Plaćanje u 2 rate po 5.000 din.
Redovni kurs: 15.000 DIN - 60 časova. Tri meseca redovnog kursa: 40  časova prakse, 20 časova teorije). Plaćanje u 5 rata po 3.000 din.


I-A2 KURS PROFESIONALNE RELAKSACIONE MASAŽE - detaljno

Ukupno: 25 ČASOVA: 6.000 din

PRAKTIČNI DEO KURSA:

(20 časova) uključujena je kompletna profesionalna relaks masaža celog tela kao i parcijalne profesinalne relaks masaže(svih delova tela). Uče se osnovne tehnike i hvatovi profesionalne relaks masaže i osnovi profesionalne antistres tehnike. Takođe se uči  opremanje profesionalnih salona za relaks masažu, detaljno korišćenja i odabira aromatičnih ulja i njihovo korišćenje u profesionalnoj relaks masaži, priprema masera, i osnove body-mechanic tehnike (pravilnog držanja tela za vreme masaže) u slučajevima dugotrajnog izlaganja naporu (produženom radnom vremenu), itd.

U TEORIJSKOM DELU KURSA:

(5 časova) uči se detaljna funkcionalna i deskriptivna (klinička) anatomija i patologija stresnog sindroma. Uče se i profesionalna etika masažne prakse, izrada kartona klijenata, bazični zdravstveni testovi i pregled, osnove korišćenja ulja umasaži, te uvod u profesionalni wellness menadžment i marketing.

Naglasak je na radu u hotelima, brodovima-kruzerima, profesionalnim salonima za masažu i svuda gde se traži znanje profesionalne relaksacione masaže.

U kurs je uključen:

Praktikum profesionalne relaks masaže (praksa i detaljni redosled pokreta za svaki deo tela posebno);

CENA: 6.000 DIN

                   

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  OBRAZOVNI CENTAR - ULTRA NOVA WELLNESS STUDIO

 • Adresa:
  Beograd: Durmitorska 11; Novi Sad: Vase Pelagića 4, SEDIŠTE: Novi Sad, Save Kovačevića 3/5, 060/7671174, 069/767-114

 • Kontakt telefon:
  060 767 1174

 • E-mail:

 • jovanboj@yahoo.com

Foto galerija


ELITE Solution Web dizajn BUTOBU 2012